X sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 13–15 marca 2018 r. „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie"

IX sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 14–16 marca 2017 r. „Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych"

VIII sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 15–17 marca 2016 r. „Zagrożenia lasu i jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej"

VII sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 17–19 marca 2015 r. „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej"

VI sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 18–20 marca 2014 r. „Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu"

V sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 19–21 marca 2013 r. „Planowanie w gospodarstwie leśnym w XXI wieku"

IV sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 20–22 marca 2012 r. „Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna"

III sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 15–17 marca 2011 r. „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030"

II sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 16–18 marca 2010 r. „Problemy ochrony przyrody w lasach"

I sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL - 17–10 marca 2009 r. „Leśnictwo wielofunkcyjne - stan obecny i przyszłość"


ORGANIZATORZYCopyright © Zimowa Szkoła Leśna 2009-2015, Designed by Lesne Oko